Herken je je in een van deze uitspraken:

 • ik voel me vaak eenzaam
 • ik weet niet precies wat ik wil
 • ik zou positiever in het leven willen staan
 • ik voel me een buitenstaander
 • ik zou meer zelfvertrouwen willen hebben
 • ik voel me niet in evenwicht
 • ik zou wel meer verbinding met anderen willen

Veel mensen voelen zich eenzaam. Eenzaamheid heeft een grote, negatieve invloed op het leven van veel mensen.

Volgens Jeanette Rijks, coach gespecialiseerd in eenzaamheid, is eenzaamheid: Het fysiek ervaren van een tekort aan patronen van verbinding met andere mensen.
Iemand kan alleen zijn en zich niet eenzaam voelen. Iemand die eenzaam is hoeft niet alleen te zijn.

Mensen die zich eenzaam voelen vinden dat ze te weinig kwalitatief goede contacten hebben. In zo’n contact kan men zichzelf zijn, kan men delen wat men wil en wordt men aanvaardt, gerespecteerd en begrepen. Ze kennen mogelijk genoeg mensen, maar missen dit soort contacten. Dit kunnen mensen zijn in alle leeftijden, dus ook kinderen en jongeren. We mogen volgens het RIVM constateren dat er ongeveer 40% van de bevolking van en toe eenzaam is. Hiervan is 10% ernstig eenzaam.

Er zijn diversen situaties waardoor mensen zich eenzaam kunnen gaan voelen. Meestal is er iets in hun leven gebeurt waardoor ze een bepaalde periode niet open stonden voor contacten. Dit kunnen diversen gebeurtenissen zijn van: verhuizen naar een andere woonplaats, gaan studeren in een andere stad, op kamer gaan, een kind krijgen, een echtscheiding, een burn-out hebben gehad, een dierbare verliezen(kind, partner, ouder).

Vaak duurt dit een bepaalde periode en daarna gaat men weer contacten maken. Heel fijn als dat lukt. Maar wat nou als het niet lukt? Dan gaat u zich misschien eenzaam voelen. En dat is te verklaren. Een persoon die al enkele maanden weinig kwalitatief goede contacten heeft kan zelf die verbinding niet meer aangaan met anderen personen.  Dit komt omdat de eenzaamheid er voor zorgt dat er fysiek dingen veranderen. Uit onderzoek is gebleken dat er een hersenverandering heeft plaats gevonden. Een eenzaam persoon:

 • maakt minder/geen oxytocine(feeling-good-hormoon) meer aan
 • heeft verslechterde cognitieve vaardigheden
 • heeft een verzwakt afweersysteem
 • functioneert moeilijker op sociaal gebied
 • maakt meer stresshormonen aan

Het stukje over de functie van eenzaamheid van Wikipedia zou ik weglaten. Het is in mijn beleving een theoretisch verhaal dat niet aansluit en weinig aanspreekt.

 

De kille cijfers

Eenzaamheid komt voor bij alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Uit een onderzoek van Een Vandaag blijkt dat 33% van de jongeren onder de 24 jaar zich eenzaam voelt. En dat 32% van de volwassenen zich eenzaam voelt: 18 procent matig eenzaam en 14 procent sterk eenzaam. Vrijwel net zoveel ouderen als jongeren geven dus aan zich eenzaam te voelen.(Bron: eenvandaag.nl)
Van de 4,1 miljoen 55-plussers in Nederland, voelt meer dan een miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal contact. (Bron: onderzoek TNS/NIPO, november 2012). Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam.

Dit zijn schrikbarende cijfers. Eenzaamheid is dus een serieus probleem van onze huidige samenleving. Eenzaamheid heeft veel invloed op iemands geluksgevoel, maar kan ook ernstige gevolgen hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht. (Bron: onderzoek Professor Cacioppo, Universiteit van Chicago / The Journal of Psychology, 2012)

Door actief iets aan eenzaamheid te doen, faciliteren we niet alleen de vereenzamende mensen, maar ook onze maatschappij in de bredere zin van het woord.