Stichting Hart van Hoop

Zoals eerder aangeven staat Stichting Hart van Hoop voor hoop en verbinding met elkaar. Wij willen op deze manier eenzaamheid en uitsluiting van individuen en groepen binnen de maatschappij terugdringen.

Hoe doen wij dit?

Stichting Hart van Hoop tracht dit te verwezenlijken door verschillende activiteiten. Je kunt hierbij denken aan het creëren en in stand houden van sociale ontmoetingsplaatsen voor iedereen die behoefte heeft aan contact met hun mede buurtbewoners. Tijdens deze bijeenkomsten is het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd het bindmiddel. Daarnaast wil de stichting buurtbewoners helpen bij het bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit wordt gedaan door o.a. handvaten te bieden om de activatie naar een andere leefstijl mogelijk te maken, zodat zij weer volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Om dat voor elkaar te krijgen zijn een wijkgerichte aanpak en geld nodig. Stichting Hart van Hoop wil samen werken met de wijk organisatie van de verschillende wijken in Nederland, die de visie met de stichting delen. Voor de financiën is de stichting afhankelijk van subsidies, giften en sponsoring. Het is daarom van groot belang om, samen met individuele burgers, (lokale) bedrijven en maatschappelijke organisaties, betrokkenheid en aandacht te genereren voor de doelstelling en activiteiten van Stichting Hart van Hoop.

Bestuur

Roy Hofwijks

Voorzitter

"Minder eenzaamheid, meer met elkaar.
Hart voor Hoop zet zich in voor een gemeenschap die naar elkaar omkijkt!"