Wij werken samen met verschillende partners die een aanvulling zijn en onze doelstelling respecteren.

Bij Bosshardt, Leger des Heils

De Bij Bosshardt (Leger des Heils) organiseren wij diverse activiteiten. O.a. het kerstdiner voor mensen die alleen zijn of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

website https://www.legerdesheils.nl/noord/

De Grote Kerk Drachten

Met de Grote Kerk Drachten organiseert Hart van Hoop spelletjesmiddagen die in het teken staan van ontmoeting en rond kerst een brunch.

website https://www.pgdrachtengrotekerk.nl/

COA

Het azc in Drachten ligt aan de rand van de stad, in Azeven Noord, een bedrijvenpark aan de A7. De locatie is in 2016 herontwikkeld en bestaat uit woon- en kantoorgebouwen van twee verdiepingen. Hart van Hoop gaat samen met COA huiskamerprojecten opzetten voor asielzoekers om en te verbinden met Nederlands.

website https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie/drachten-noorderend

Noorderburg

De Noorderbrug is ruim 45 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington.  Bij de Noorderburg huurt Hart van Hoop een ruimte voor inloopochtenden.

website https://www.noorderbrug.nl/

"Minder eenzaamheid, meer met elkaar.
Hart voor Hoop zet zich in voor een gemeenschap die naar elkaar omkijkt!"