Wij werken samen met verschillende partners die een aanvulling zijn en onze doelstelling respecteren.

Tegearre is het Friese woord voor samen, bijeen komen.

Samen met Bij Bosshardt, De Zonnebloem, AanZet, Hart van Hoop, Inloophuis ’t Centrum en M.O.S. is de samenwerking Tegearre ontstaan. Onze organisaties bieden verschillende ontmoetingsactiviteiten aan in Smallingerland!

website www.tegearreinsmallingerland.nl

Jacqueline Salmen

“Mensen leren hoe ze zelf verbindingen kunnen maken die hun leven weer betekenis geven. Mensen laten vertrouwen op hun eigen intuïtie en kracht zodat ze hun leven inrichten zoals zij dat willen en waar ze zelf gelukkig van worden. Ze het heft weer in handen laten nemen om zo baas over eigen geluk te worden, dat is waar ik als coach een structurele bijdrage aan lever.”

website www.grip-op-eenzaamheid.nl

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie.Het doel van de M.O.S. is om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden. Om dit doel te bereiken werkt de M.O.S. samen met verschillende organisaties en instanties.

website http://www.mosweb.nl/

Bij Bosshardt, Leger des Heils

De Bij Bosshardt (Leger des Heils) organiseren wij diverse activiteiten. O.a. het kerstdiner voor mensen die alleen zijn of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

website https://www.legerdesheils.nl/noord/

De Grote Kerk Drachten

Met de Grote Kerk Drachten organiseert Hart van Hoop spelletjesmiddagen die in het teken staan van ontmoeting en rond kerst een brunch.

website https://www.pgdrachtengrotekerk.nl/

COA

Het azc in Drachten ligt aan de rand van de stad, in Azeven Noord, een bedrijvenpark aan de A7. De locatie is in 2016 herontwikkeld en bestaat uit woon- en kantoorgebouwen van twee verdiepingen. Hart van Hoop gaat samen met COA huiskamerprojecten opzetten voor asielzoekers om en te verbinden met Nederlands.

website https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie/drachten-noorderend

Noorderburg

De Noorderbrug is ruim 45 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington.  Bij de Noorderburg huurt Hart van Hoop een ruimte voor inloopochtenden.

website https://www.noorderbrug.nl/

"Minder eenzaamheid, meer met elkaar.
Hart voor Hoop zet zich in voor een gemeenschap die naar elkaar omkijkt!"