Wij werken samen met verschillende partners die een aanvulling zijn en onze doelstelling respecteren.

Tegearre is het Friese woord voor samen, bijeen komen.

Samen met Bij Bosshardt, De Zonnebloem, AanZet, Hart van Hoop, Inloophuis ’t Centrum en M.O.S. is de samenwerking Tegearre ontstaan. Onze organisaties bieden verschillende ontmoetingsactiviteiten aan in Smallingerland!

website www.tegearreinsmallingerland.nl

Jacqueline Salmen

“Mensen leren hoe ze zelf verbindingen kunnen maken die hun leven weer betekenis geven. Mensen laten vertrouwen op hun eigen intuïtie en kracht zodat ze hun leven inrichten zoals zij dat willen en waar ze zelf gelukkig van worden. Ze het heft weer in handen laten nemen om zo baas over eigen geluk te worden, dat is waar ik als coach een structurele bijdrage aan lever.”

website www.grip-op-eenzaamheid.nl

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie.Het doel van de M.O.S. is om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden. Om dit doel te bereiken werkt de M.O.S. samen met verschillende organisaties en instanties.

website http://www.mosweb.nl/

"Minder eenzaamheid, meer met elkaar.
Hart voor Hoop zet zich in voor een gemeenschap die naar elkaar omkijkt!"