Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Hart van Hoop, gevestigd te Drachten. Stichting Hart van Hoop is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 65294017 en heeft een ANBI status, RSIN: 8560.54.525.

In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens Stichting Hart van Hoop verzamelt en waar de gegevens voor gebruikt worden.

Stichting Hart van Hoop hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom worden er geen onnodige gegevens van u verzameld en bewaard. Ook heeft u ten alle tijden het recht om ons te verzoeken uw gegevens uit onze administratie te verwijderen.

Welke gegevens verzamelt Hart van Hoop

 • Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit van Hart van Hoop, wordt u om contactgegevens gevraagd. Deze gegevens vragen wij om u te informeren over de activiteit en u na de activiteit te vragen wat u ervan vond. Daarna verwijderen we uw gegevens uit de administratie.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit van Hart van Hoop wordt u gevraagd of u op de hoogte wilt blijven van andere activiteiten van Hart van Hoop. Indien u deze vraag met ja beantwoord, bewaren wij uw gegevens om u te informeren totdat u aangeeft niet langer door ons geïnformeerd te willen worden. Beantwoord u de vraag met nee, dan verwijderen wij uw gegevens na de activiteit waar u zich voor heeft ingeschreven.
 • Wanneer uw organisatie in contact komt met Hart van Hoop en wij wellicht samen een activiteit ondernemen, bewaren wij uw gegevens om op een later tijdstip weer contact op te kunnen nemen. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u dit laten weten via de contactgegevens onder aan deze verklaring.
 • Wanneer uw organisatie/bedrijf actief is in het sociaal domein, kan Stichting hart van Hoop u op de hoogte houden van de activiteiten. Stelt u dit niet op prijs dan kunt u zich ten alle tijden afmelden.
 • Bent u sponsor of donateur van de Stichting? Dan zijn uw gegevens bij ons bekend. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van de activiteiten die wij dankzij uw gelden kunnen ondernemen.

Opslagperiode van gegevens:

 • Indien u zich aanmeld om op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van Stichting Hart van Hoop, dan bewaren wij uw gegevens tot u zich afmeldt. Daarna verwijderen wij uw gegevens uit de administratie.
 • Bezoekt u de activiteiten van Hart van Hoop? Dan bewaren we uw gegevens tot twee weken na de activiteit. Daarna verwijderen we uw gegevens uit onze administratie, tenzij u aangeeft dat u informatie wilt blijven ontvangen.
  Privacyverklaring Stichting Hart van Hoop d.d. 14 mei 2018.
 • Heeft u een eenmalige donatie of sponsoring gedaan? Dan bewaren we uw gegevens in ieder geval een half jaar. We houden u op de hoogte en in geval van sponsoring kunnen we u een tweede keer om een gunst vragen. Stelt u dit niet op prijs, dan kunt u ons dit laten weten.

Waar gebruikt Stichting Hart van Hoop uw gegevens voor?

 • Stichting Hart van Hoop verzamelt uw gegevens om u te informeren en eventueel passende activiteiten aan te bieden. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Daarnaast verwerken wij uw gegevens om een goede financiële administratie te kunnen voeren. Dit betekent dat gegevens van bedrijven, particuliere donateurs en fondsen bekend zijn bij onze Bank ( BunQ), ons online boekhoudprogramma e-boekhouden en onze boekhouder.
 • In geval van sponsoring kan de naam van uw bedrijf genoemd worden op onze website www.hartvanhoop.nl of andere communicatiemiddelen. Hiervoor zullen wij ten alle tijden eerst toestemming aan u vragen.

Communicatie

 • Stichting Hart van Hoop communiceert per mail via adressen, eindigend op @hartvanhoop.nl. Deze mailadressen worden gehost bij Robohost. Deze hostingservice biedt een betrouwbare en veilige omgeving voor uw contactgegevens. Hetzelfde geldt voor het invullen van het contactformulier op de website www.hartvanhoop.nl
 • De website www.hartvanhoop.nl verzamelt gegevens via Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem.
 • Stichting Hart van Hoop is te vinden op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Hiervoor gelden de gebruiksvoorwaarden van deze social media platforms. Indien u geen contact via social media wenst, kunt u de connectie met Hart van Hoop via deze social media kanalen verbreken.

Rechten

 • U heeft ten alle tijden het recht om Hart van Hoop te vragen uw gegevens te verwijderen of in te zien welke gegevens wij precies van u heb bewaard.
 • U heeft het recht op rectificatie van gegevens indien uw gegevens in de administratie niet kloppen, evenals het recht op het wijzigen van de gegevens indien deze veranderd zijn.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Bescherming persoonsgegevens indien u vermoedt dat Stichting Hart van Hoop uw gegevens niet op de juiste wijze beheert of gebruikt.

Over de privacyverklaring

Stichting Hart van Hoop behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring ten alle tijden te kunnen wijzigen. De meest recente privacyverklaring is altijd vinden op www.hartvanhoop.nl. Nieuwe contacten worden op deze privacyverklaring gewezen en bestaande contacten worden in geval van wijziging van de verklaring op de hoogte gesteld.

Contactgegevens

Stichting Hart van Hoop
De Ee 45
9201BG Drachten

06 40 23 72 79
info@hartvanhoop.nl
www.hartvanhoop.nl